PRODUKTY Z KATEGORII: NACIĄGI DO PLASTRÓW USZCZELNIAJĄCYCH

GST/PST

materiał: lina stalowa

KW

MATERIAł: lina włókienna
wymiary obliczone wg wzoru:

Symbol długość naciągu l (m) średnica liny d, (mm)
GST, GW, L=1,6(H+0,5B) 10÷18
KW 10÷12
PSTPW L=1,6(2H+B) 10÷18
gdzie:H- wysokość burty statku do górnego pokładu łącznie z wysokością nadburcia (m),
b - największa szerokość statku (m).